MOOOD M-Cup Premies / MOOOD M-Cup Primes

De RACB MOOOD M-Cup kan met veel trots een nieuwigheid in het reglement voor het seizoen 2023 aankondigen . Dankzij onze nieuwe hoofdsponsor MOOOD Business in Lighting kunnen we voor de eerste keer sedert het bestaan van de Cup premies schenken aan de deelnemers van de MOOOD M-Cup . En dit per wedstrijd en ook nog eens voor het eindklassement van het volledig kampioenschap .
Concreet betekent dit dat per rally de eerste 5 teams in de officiële einduitslag een premie zullen krijgen . Verdeling als volgt : 250€ , 200€ , 150€ , 100€ en 50€ .
Maar er is nog meer !
De RACB MOOOD M-Cup wil voor de deelnemers die het engagement aangaan om een zo volledig mogelijk kampioenschap te rijden zelfs nog iets extra doen . En dit op het einde van het seizoen tijdens onze traditionele kampioenviering . Daar zullen de eerste 5 teams in het algemeen eindklassement nog eens een extra premie krijgen . Hier zal de verdeling als volgt zijn : 1000€ , 750€ , 500€ , 350€ , 200€ .
Dit alles zal nog opgenomen worden in ons reglement . Deze zal binnenkort terug te vinden zijn op onze website . Onze website is op dit moment even offline voor groot onderhoud . Zodra deze terug online is , laten we dit weten via onze pagina . En vanaf dan hopen we uiteraard op massale inschrijvingen .
Speciale dank aan onze nieuwe hoofdsponsor MOOOD en aan het voltallig M-Cup bestuur voor al het werk achter de schermen .
We hopen op een fantastisch seizoen 2023!
---------------------------------------------------------------------
Le RACB MOOOOD M-Cup est fier de vous annoncer une bonne nouvelle pour la saison 2023. Grâce à notre nouveau partenaire « MOOOD Business in Lighting », pour la première fois depuis l'existence de la M-Cup nous pouvons attribuer des primes aux participants de la MOOOD M-Cup. Et cela par rallye et aussi pour le classement final du championnat complet.
Concrètement, ceci signifie que par rallye les 5 premières équipes du résultat final officiel recevront une prime. Répartition comme suit : 250€ , 200€ , 150€ , 100€ et 50€ .
Mais il y a encore plus !
La RACB MOOOD M-Cup veut motiver les participants pour s'engager à piloter le championnat entier. Et ce en fin de saison lors de notre traditionnelle célébration du championnat. Sur cet événement les 5 premières équipes du classement général final recevront une prime supplémentaire selon la répartition suivante : 1000€ , 750€ , 500€ , 350€ , 200€ .
Tout cela sera inclus dans notre règlement 2023 qui sera bientôt disponible sur notre site internet. Notre site est actuellement hors ligne pour maintenance majeure. Dès sa remise en ligne, nous vous en informerons. Et dès lors on attend des inscriptions massives pour le MOOOD M-Cup
Un merci spécial à notre nouveau partenaire principal MOOOD et à l’organisation M-Cup pour tout le travail accomplit.
Nous espérons une saison 2023 fantastique !

FOLLOW @ FACEBOOK